Мистецтвознавець, випускниця Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заступник генерального директора з питань розвитку у Національному музеї історії України.

Читати далі  

Історик, науковий співробітник Національного музею історії України. Закінчив історичний факультет НПУ ім. М. Драгоманова. Співупорядник збірника документів «Українське повсякдення ранньомодерної доби. Випуск 1: Волинь XVI ст.», автор кількох десятків наукових публікацій. Сфери наукових зацікавлень: історія України пізнього середньовіччя та раннього нового часу, історія повсякдення, соціальна історія, грошовий обіг українських земель.

Читати далі  

Краєзнавець, кандидат історичних наук. Історичну освіту здобув в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, у тому ж ВНЗ захистив дисертацію за темою «Газети «Українське Слово» та «Нове Українське Слово» як джерело з історії України періоду Другої світової війни (жовтень 1941 – вересень 1943 рр.)» (2009 рік). З 2016 року директор […]

Читати далі  

Журналіст, рок-музикант і дослідник минувшини «в одному флаконі». Українець за походженням і » ягеллончик» за переконаннями. Автор першої української біографії князя Ієремії Вишневецького. Постійний дописувач «Дзеркала тижня» і «Історичної правди». В статтях, присвячених головним чином українсько-польським стосункам, намагаюся виступати в ролі психіатра, котрий бачить свою місію в заспокоєнні двох буйних […]

Читати далі  

Релігієзнавець, кандидат філософських наук, видавець. Здобув філософську освіту в Донецьку, захистив дисертацію в НПУ імені М. П. Драгоманова за темою «Форми і наслідки раціоналізації релігійних традицій» (2014 рік). З 2016 року очолює Молодіжну асоціацію релігієзнавців. Організатор круглих столів, присвячених традиціоналізму, упорядник альманаху «Традиція і традиціоналізм» (видається з 2011 року). Головні […]

Читати далі