Владислав БЕЗПАЛЬКО

Історик, науковий співробітник Національного музею історії України.

Закінчив історичний факультет НПУ ім. М. Драгоманова.

Співупорядник збірника документів «Українське повсякдення ранньомодерної доби. Випуск 1: Волинь XVI ст.», автор кількох десятків наукових публікацій.

Сфери наукових зацікавлень: історія України пізнього середньовіччя та раннього нового часу, історія повсякдення, соціальна історія, грошовий обіг українських земель.

Releated Post