ТОП 5 ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГЕРБІВ УКРАЇНИ З АСТРАЛЬНИМИ СИМВОЛАМИ

Упродовж віків людську діяльність повсякчас супроводжували різноманітні символи, які відображали основні мотиви різних видів життєдіяльності, означали владу, уособлювали тотеми чи інші об’єкти вірувань і поклонінь тощо.

В геральдиці дуже популярними є астральні символи. При цьому вони лише зрідка відображають саме астрономічні об’єкти, а частіше мають або якесь алегоричне значення, або використовуються як релігійні, політичні чи етнографічні знаки, або попросту вказують на кількісні значення складових частин.

Нас же зацікавило використання таких символів у територіальній геральдиці сучасної України.

За матеріалами геральдиста Андрія ГРЕЧИЛА ми склали власну топ-5 гербів з астральними символами.

5. Герб Вінницької області.

Проект герба був затверджений рішенням Вінницької обласної ради у 1997 р. Автори проекту – Ю. Савчук і Ю. Легун, а також художник Г. Мельник

Іспанський щит розтятий і перетятий; у 1-у та 4-у синіх полях золоте 16-променеве сонце; у 2-у та 3-у червоних полях срібний хрест, на якому синій щиток зі срібним півмісяцем. У символах поєднано знаки з давніх гербів історичних земель – Поділля (сонце) і Брацлавщини (хрест зі щитком), з частин яких сформовано теперішню Вінницьку область.

4. Герб Черкаської області.

Проект герба був затверджений рішенням Черкаської обласної ради у 2000 р. Автори подружжя О. та М. Теліженків.

У синьому полі іспанського щита золотий сонячний диск, з якого проти годинникової стрілки виходять три золоті колоски пшениці. У великому гербі щит вписується в декоративний картуш і увінчується 8-стороннім щитком із портретним зображенням Т. Г. Шевченка.

3. Герб Гайворонського району (Кіровоградщина).
Проект герба був затверджений рішенням Гайворонської районної ради у 2002 р. Автор невідомий.
У гербі району в зеленому полі іспанського щита золоті зорі формують сузір’я Оріона (в українській традиції його також називають Плугом). Побузький край здавна заселяли скіфи-орачі, які з давніх часів були хліборобами. Геродот зазначав, що у них існував культ золотого плуга. За легендою, начебто з неба впали золоті плуг, ярмо, чаша й сокира, що символізували волю богів. Тому в цьому гербі сузір’я Оріона/Плуга є уособленням землеробства, яке завжди було основою діяльності мешканців території району.

2. Герб української Луганщини.

Проект герба затверджено рішенням Луганської обласної ради у 1998 р. Автор Андрій Закорецький.

Іспанський щит напіврозтятий, перетятий і напівскошений зліва і справа; у центрі щиток, у золотому полі якого чорний квадрат, із червоною облямівкою і полум’ям зверху, обабіч нього – по чорному молотку; у 1-у зеленому полі іде золотий кінь, 2-е і 3-є поля червоні, у 4-у зеленому полі золотий бабак, у 5-у синьому сходить золоте сонце. Щит обрамовують колоски і дубові гілки, перевиті синьо-жовтою стрічкою з написом «Луганська область».

Чорний квадрат і молоти символізують гірничу промисловість. Сонце підкреслює, що Луганщина розташована на сході України, а кінь та бабак є елементами з місцевих гербів, символізують типових представників лісостепової зони.

У 2014 р. представники так званої «ЛНР» відмовилися від української символіки на користь проекту в старому радянському стилі.

1. Герб українського Криму.

Проект гербу затверджено окремими законами Верховної Ради Республіки Крим у 1992 р. Автори Г. Єфетов і В. Ягупов.

У червоному полі враязького щита срібний грифон, який тримає у правій лапі розкриту срібну мушлю з блакитною перлиною. Щит увінчує сонце, що сходить, обабіч щита – дві білі колони, з’єднані синьо-біло-червоною стрічкою з гаслом: «Процветание в единстве».

Символ грифона взятий з різних символів Північного Причорномор’я, перлина символізувала унікальні природні особливості Криму. Сонце над щитом підкреслювало розвинуту курортну галузь.

У 2014 р. нова влада Криму не стала змінювати герб півострова і залишила в силі український варіант.

Нагадуємо, що ви можете скласти власну топ-5 гербів з астральними символами і поділитися нею з нами.

Віталій ГЕДЗ.

Releated Post