Історик, науковий співробітник Національного музею історії України. Закінчив історичний факультет НПУ ім. М. Драгоманова. Співупорядник збірника документів «Українське повсякдення ранньомодерної доби. Випуск 1: Волинь XVI ст.», автор кількох десятків наукових публікацій. Сфери наукових зацікавлень: історія України пізнього середньовіччя та раннього нового часу, історія повсякдення, соціальна історія, грошовий обіг українських земель.

Читати далі